Modernizacja instalacji elektrycznej

Modernizacja instalacji elektrycznej

Kiedy i w jakich okolicznościach warto zdecydować się na modernizację instalacji elektrycznej?

  • W przypadku złego stanu technicznego obecnej instalacji. Cyklicznie powtarzające się problemy z prądem powinny skłonić nas do niezwłocznego wezwania elektryka. Problemy z instalacją nie tylko stanowią dyskomfort w życiu codziennym, ale również stanowią zagrożenie bezpieczeństwa dla wszystkich mieszkańców.
  • Na modernizację instalacji elektrycznej warto zdecydować się przed generalnym remontem domu czy mieszkania. Remont jest za zwyczaj stresującym i denerwującym okresem w naszym życiu. Do tego często wiąże się ze sporymi nakładami finansowymi. Brak wymiany instalacji elektrycznej przed taką inwestycją jest sporym, aczkolwiek często popełnianym błędem. Nie jednokrotnie spotkałem się z sytuacją, w której tuż po zakończonym remoncie trzeba było niszczyć świeżo odnowione ściany w celu wymiany upalonego przewodu.
  • Kolejnym przypadkiem jest zwiększenie zapotrzebowania na moc. Korzystanie z coraz większej ilości odbiorników w tym samym czasie na jednym obwodzie może prowadzić do częstego rozłączania obwodu przez wyłącznik nadprądowy. Niestety w takim przypadku nie wystarczy wymiana bezpiecznika na model o większym amperażu – prowadziłoby to, krótszym lub dłuższym odstępie czasu do uszkodzenia obwodu. Sytuacja tego typu wymaga modernizacji instalacji elektrycznej poprzez zastosowanie przewodu o większym przekroju lub zwiększenia ilości obwodów. Często tego typu modernizacja będzie wiązać się z koniecznością wystąpienia do dostawcy energii o zwiększenie mocy przyłączeniowej i wymianą WLZ.
  • Nieodpowiednie usytuowanie punktów elektrycznych. Innymi słowy mówiąc, gdy nasza instalacja nie spełnia naszych wymogów użytkowych np. jesteśmy zmuszeni do stosowania masy przedłużaczy czy włączniki światła umiejscowione są w taki sposób, że mamy do nich utrudniony dostęp.
Modernizacja instalacji elektrycznej

Modernizację instalacji elektrycznej należy zawsze powierzyć profesjonalnemu elektrykowi. Przed przystąpieniem do modernizacji elektryk musi zapoznać się z wymaganiami użytkownika dotyczącymi rozmieszczenia poszczególnych elementów instalacji. Dzięki temu elektryk będzie w stanie stworzyć instalację, która nie tylko będzie zgodna z polskimi normami i bezpieczna, ale również będzie wygodna w użytkowaniu.

Call Now Button